Iri rekte al la enhavo

Vuosikokous – jarkunveno

18.1.2020

Helsingin esperantoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuran toimistossa, osoite Siltasaarenkatu 15 C 65, tiistaina 25.2.2020 klo 17.00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Hallitus

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-klubo de Helsinki okazos en la oficejo, adreso Siltasaarenkatu 15 C 65, mardon 25.2.2020 je la 17-a horo. Ĉiuj membroj estas kore bonvenaj.

Estraro

Ĉu eraris Kristoforo Kolumbo serĉante Hindujon en okcidento?

18.1.2020
tags:

En 1492 Kristoforo Kolumbo eknavigis okcidenten por atingi Hindujon, kvankam oni avertis al li, ke tio ne sukcesos. Kial li faris tion kaj kio vere okazis?

Venu al nia monata kunveno sabaton 15.2.2020 je 16-18 por aŭdi interesajn detalojn pri la malkovro de vojo al la Nova Mondo (Ameriko). Sakari vizitis antaŭ nelonge la muzeon de Kolumbo en Las Palmas kaj  lernis tie multajn novajn aferojn. La kunveno okazos en Biblioteko Oodi, grupĉambro 7.

laiva

Konatiĝu kun nia nova biblioteko kaj aŭdu prelegon pri finna naturo

28.8.2019

Dum la UK en Lahti Sakari Kauppinen faris prelegon pri finna naturo en serio de prelegoj pri Finnlando. Se vi ne havis eblecon aŭdi kaj vidi ĝin en Lahti, li ripetos la prelegon dum nia oktobra kunveno. Estos ankaŭ bona okazo rememori kaj paroli pri tio kion ni spertis dum la kongreso.

La kunveno okazos ĵaŭdon 3.10. je la 18-a horo en nia nova biblioteko Oodi, kunvenejo numero 5. Dum la kongreso ni vizitis tiun bibliotekon kun niaj eksterlandaj gastoj, kiuj estis ravitaj pri ĝi. Tiam oni prezentis al ni ankaŭ la sistemon de rezerveblaj kunvenejoj. Se vi ankoraŭ ne vizitis la novan bibliotekon, nun vi povas fari tion kune kun ni.

Ekskurso en ĉirkaŭaĵo de la lago Tuusulanjärvi

28.8.2019
tags:

En Esperantolehti 3/2019 estis sur paĝo 6 informo pri la Aŭtuna
Ekskurso, kiun EAF aranĝos la 28-an de septembro 2019 en ĉirkaŭaĵo de la lago
Tuusulanjärvi. Ni vizitos en Villa Kokkonen, en Ainola kaj en
Halosenniemi kaj havos lunĉon en konvena restoracio. Nia propra buso
ekveturas de Turku je 8.00 kaj prenos vin aliajn apud la stacidomo de
Järvenpää (Asema-aukion parkkipaikka) je 10.30. Post Halosenniemi ni
revenos la Järvenpää ĉ. je la 17.00 kaj Turku ni estos ĉ. je 19.30.

Bonvolu jam nun aliĝi al mi aŭ almenaŭ informi pri via ebla
partopreno! Sekva Esperantolehti venos en septembro, sed ni bezonus
sciojn prefeble nun por povi certiĝi, ke la ekskurso okazos. La prezo
dependas de la nombro de la partoprenantoj, do mi informos ĝin aparte
al tiuj kiuj kontaktiĝos.

Bonvenon! La ekskurso estas ankaŭ bona okazo rememori kune la
kongresajn eventojn.
Amike Tiina O.
Tiina Oittinen, sekretario de EAF
Retpoŝte +@esperanto.fi, anstataŭ ‘+’ skribu eafsekretario.

Atentigo pri nia dua ekskurso

23.6.2019

P1160553

Kiel vi certe scias, nia klubo prizorgos la antaŭkongresan programon lige al la Lahtia UK. Tial ni aranĝos du ekskursojn, dum kiuj ni mem vizitos la lokojn, kiujn ni intencas montri al niaj gastoj. La unua okazis jam 30.5., kiam ni vizitis Vanhankaupunginlahti.

La dua okazos sabaton 6.7. kun vizito de la fortikaĵo Suomenlinna – Sveaborg. Ni kolektiĝos en la kajo de la urba trafikservo HSL apud la vendoplaco. Ni ekveturos je la 14-a horo. Estu en la haveno almenaŭ dek minutojn pri frue por ne malfruiĝi. Se estas varma tago, venu eĉ pli frue, ĉar povas esti multe da veturantoj.

Esperanto en floro

1.6.2019

20190526_105308

Jen du fotoj el mia persona ĝardeno En ili estas Tulipa vidiriflora ‘esperanto’.

20190528_171618

20190602_194722

La unua somera ekskurso jam okazis

30.5.2019

20190530_143834

La unua ĉi-jara ekskurso direktiĝis al la tn. malnova urbo de Helsinko. Praktike nenio restas de tiu urbo, sed ni konatiĝis kun la loko kaj monumentoj, kiujn ni intencas montri al niaj vizitantoj dum la oficiala antaŭkongreso de la ĉi-jara UK.

20190530_144826

Dum la ekskurso ni vidis la du fluejojn de la rivero Vantaa. En la okcidenta fluejo estas baraĵo kaj malnova akvoenergiejo. En la dua fluejo estas fiŝŝtuparo, laŭ kiuj salmoj kaj aliaj fiŝoj povas grimpi al siaj frajejoj.

P1120397

Poste ni faris etan promenadon en la apuda naturprotektejo. Multaj birdoj nestas tie. Ni vidis i.a. kantocignon, kiu estas la nacia birdo de Finnlando, sed tre rara en Helsinko. Ĉi tie la pli fortaj mutaj cignoj kutime forpelas ilin. Ni vidis ankaŭ fiŝkaptanta ŝternon (hirundan ŝternon), kiu ĵus revenis de sia fiŝkaptado kaj komencis manĝi la fiŝon.

P1120399

Post unu monato ni vizitos Suomenlinna-fortikaĵon, kiu ankaŭ estas en la programo de la antaŭkongreso.

Du someraj ekskursoj

25.4.2019

Ĉi-jare ni aranĝos du somerajn ekskursojn. Dum ili ni konatiĝos kun la lokoj, kiujn ni intencas montri al la partoprenantoj de la ĉi-jara antaŭkongreso.

Jaŭdon 30.5. (ĉielira tago). Konatiĝo kun la loko kie Helsinko estis fondita en 1550 kaj de la naturprotektejo Viikki-Vanhakaupunginlahti. Ni kolektiĝos je la 14-a horo en la korto de Annala (Annalan huvila, Hämeentie 154). Per publikaj transportiloj vi povas veni per tramoj 6 kaj 8 (1,5 km-a piediro) aŭ busoj 55 kaj 71.

20190321_104328

Sabaton 6.7.  vizito de la fortikaĵo Suomenlinna – Sveaborg. Ni kolektiĝos en la kajo de HSL apud la vendoplaco. Somera horaro ankoraŭ ne estas publikigita, estu tie tiel ke ni povos ekveturi je la 14-a horo.

P1160553

Zamenhof-festeto 24.11.

11.11.2018

Nia tradicia Zamenhof-festeto okazos sabaton 24.11. je la 14-a horo. Ni proponas al vi rizkaĉon kaj kafon.

La kunveno okazos ĉe Ritva. Ni ne publikigas la adreson de Ritva ĉi tie, sed vi povas peti detalojn aŭ telefonante al la oficejo aŭ retpoŝte. Bonvolu anonci pri via alveno al nia retadreso esperanto (ĉe) bastu.net aŭ rekte al Ritva.

Somera ekskurso al Tapiola 9.6.

1.5.2018
Bedaŭrinde ni devis nuligi la ekskurson.