Skip to content

Printempa ekskurso 20.5.

21.4.2017

Nia tradicia printempa/somera ekskurso okazos sabaton 20.5. Ni faros piediran promenadon ĉirkaŭ la golfon Töölönlahti.

Ni renkontiĝos je la 14-a horo ĉe la ezoka statuo staranta antaŭ la muzikdomo (oficiale ĝi nomiĝas laulupuut). De tie ni daŭrigos norden preter Finlandia-domo kaj nacia operejo ĝis la vintra ĝardeno. Ni revenos laŭ la alia flanko kaj haltos por kafumo en Linnunlaulu. Post Tokoinranta nia rondiro finiĝos en Hakaniemi.

Bonvenon ĝui printempan tagon kaj naturon kun ni!

Kluba kunveno 20.4.

10.4.2017
Nia sekva kunveno okazos ĵaŭdon 20.4. en la oficejo je la 18-a horo. Ni
havos gaston el Usono. Vi povas legi pri li en Vikipedia artikolo pri Orlando Raola.
Bonvenon al la kunveno.

La 1-a de aprilo

1.4.2017

La 1-a de aprilo estas ŝercotago en Finnlando. Tiam infanoj kaj ankaŭ plenkreskuloj faras petolaĵojn per etaj mensogoj. Se iu ne tuj rimarkas la mensogon sed male kredas kion oni diras al li, oni krios “aprillia, aprillia”. Tiam la trompito tuj rimarkos, ke li ne estis sufiĉe singardema.

Eĉ ĵurnaloj kaj aliaj amaskomunikiloj povas publikigi trompnovaĵojn. Ekz. lastjare  Ostrobotnia ĵurnalo Ilkka aperigis la unuan de aprilo novaĵon, ke vi povas eviti la monpunon pro tro rapida veturado, se vi iros tuj matene al la loka policejo kaj konfesos vian agon. Poste la ĵurnalo raportis, ke la unua konfesanto alvenis al la policejo tuj kiam ĝi estis malfermita je la 8-a horo.

Iam en mia laborejo oni informis min, ke iu S-ro Karhu havas gravan aferon kaj volas tuj paroli kun mi. (Notu, ke Karhu estas familia nomo, sed karhu signifas ankaŭ urson). Mi telefonis al la donita numero kaj aŭdiĝis respondo “Helsinka zoologia parko”.

 

Vuosikokous – Jarkunveno

1.3.2017

Kutsu vuosikokoukseen

Helsingin esperantoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuran toimistossa, osoite Siltasaarenkatu 15 C 65, tiistaina 14.3.2017 klo 18.00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.
Hallitus

Alvoko al jarkunveno

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-klubo de Helsinki okazos en la oficejo de la asocio, adreso Siltasaarenkatu 15 C 65, mardon 14.3.2017 je la 18-a horo. Ĉiuj membroj estas kore bonvenaj.
Estraro

Karnavala mardo

28.2.2017

20170228_152723-2

Karnavala mardo estas laŭ PIV (Plena Ilustrita Vortaro) la lasta mardo antaŭ la Granda Fasto. Tio estas hodiaŭ. En Finnlando estas kutimo manĝi tiam bulkojn plenigitajn per ŝaŭmkremo kaj io alia. Pri tiu ‘io alia’ estas du opinioj. Laŭ iuj ĝi devas esti migdala maso, sed aliaj preferas konfitaĵon el fragoj. En Finnlando ili nomiĝas ‘laskiaispulla’ kaj en Svedio ‘semla’. En Svedio oni agnoskas nur tiujn kun migdala maso. En Zamenhofa proverbaro ni trovas jenan konsilon: “Pri gustoj oni disputi ne devas”. Tial mi ne malkaŝas mian propran preferon.

Sugestoj por via somero

22.2.2017

Por konservi kaj plibonigi la lingvoscion estas rekomendinde al ĉiu esperantisto partopreni iun internacian esperanto-aranĝon. Jen kelkaj aranĝoj kiuj jam dum pluraj jaroj ĝuis popularecon inter diverslandaj esperantistoj.

emblemo_eta  60283 latvia
 germana2  afisxohk76e3  logo_germana

 

94-a Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg 2-a – 5-a de junio 2017 (Pentekosto). Paco kaj milito kaj la komunikado estas la kongresa temo. La ĉefprelegon kontribuos Jomo Ipfel-kofer, pacaktivisto el Augsburg. Ankaŭ kelkaj ekskursoj tuŝas tiun temon.

Pliaj informoj baldaŭ aperos ĉe http://deutscher-esperanto-kongress.de/

Venontsomera Somera Esperantokurso de Esperanto-Asocio de Finnlando okazos 15.-18.6. en la bela urbo Rauma [raŭma], kiu situas ĉe la marbordo en sud-okcidenta Finnlando. La ideo de la kurso estos lerni en praktikaj situacioj: dum butikumado, dum konatiĝo kun vidindaĵoj, dum diskutoj en la klasĉambro kaj promenante. La fama manlaboro en Rauma estas farado de punto kaj ni kompreneble konatiĝos kun ĝi, eble eĉ lernos iomete.

Pliaj informoj en la retejo de Esperanto-Asocio de Finnlando.

Hispana Esperanto-Federacio invitas vin partopreni en la 76a Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos de la 23a ĝis la 25a de junio, en urbo Teruelo.

Dum 2017 la urbo festas la 800-jariĝon de la legendo de la Geamantoj de Teruel, plej fama historie kaj literature. Tial, la moto de la kongreso estas: “Teruelo, urbo de amantoj, amantoj de Esperanto”.

La detaloj pri la programo aperos baldaŭ en tiu ĉi paĝo. Kiel kutime ĉe Hispanaj Kongresoj, ĝi estos riĉa, el kultura, kleriga, distra kaj turisma vidpunkto. Ni povas jam anonci ke dum la kongreso ni ĝuos la reunuiĝon de la fama grupo Kajto, kiu koncertos kune post pluraj jaroj, okaze de sia jubileo.

La 53-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj okazos ekde la 1-a ĝis la 8-a de julio 2017 en Liepāja – la 3-a plej granda urbo de Latvio (~ 80 mil da loĝantoj). Liepāja situas en la sudokcidento de la lando ĉe Balta Maro 220 km de Rigo.

Programo de BET-53 estos tradicia: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, Sankta Meso en Esperanto, Interkona, Nacia kaj Internacia Vesperoj, duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kvizoj, filmoj, kantoj, dancoj k. a. aranĝoj.

Pliaj informoj en la retejo de Latvia Esperanto-Asocio.

La laŭvica, 102-a Universala Kongreso de Esperanto okazos 22 — 29 de julio 2017 en Seŭlo, ĉefurbo de Korea respubliko. La temo de la kongreso estos “Turismo kaj evoluo: Vojoj al daŭripovo”.

Pliaj informoj en la retejo de Universala Esperanto-Asocio.

La 84-a Itala Kongreso de Esperanto okazos 26.8.-02.09. en Herakleo. En la historio de Granda Grekujo estis pluraj Herakleoj, sed tian urbon vi ne trovos en nuntempaj italaj mapoj. Por havi imagon pri ĝia situo serĉu nuntempan urbon Policoro ĉe la plando de la “Italia boto”.

Pliaj informoj en la retejo de Itala Esperanto Federacio.

7a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA)
je 01a – 06a okt. 2017 (dimanĉe – vendrede) ĉe la meza Mozelo, en sudokcidenta Germanio. Diversaj migradoj en la regiono i.a. al Cochem, Beilstein kaj aliaj interesaj celoj ĉe la meza Mozelo.

Pliaj informoj ĉe https://www.esperanto.de/eo/ema2017.

Antaŭanonco

15.2.2017

Estraro informas, ke la laŭvica jarkunveno okazos mardon 14.3. je la 18-a horo en la oficejo. Alvoko estos sendita letere fine de februaro. Bv. noti jam la daton kaj tempon.