Skip to content

Sugestoj por via somero

22.2.2017

Por konservi kaj plibonigi la lingvoscion estas rekomendinde al ĉiu esperantisto partopreni iun internacian esperanto-aranĝon. Jen kelkaj aranĝoj kiuj jam dum pluraj jaroj ĝuis popularecon inter diverslandaj esperantistoj.

emblemo_eta  60283 latvia
 germana2  afisxohk76e3  logo_germana

 

94-a Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg 2-a – 5-a de junio 2017 (Pentekosto). Paco kaj milito kaj la komunikado estas la kongresa temo. La ĉefprelegon kontribuos Jomo Ipfel-kofer, pacaktivisto el Augsburg. Ankaŭ kelkaj ekskursoj tuŝas tiun temon.

Pliaj informoj baldaŭ aperos ĉe http://deutscher-esperanto-kongress.de/

Venontsomera Somera Esperantokurso de Esperanto-Asocio de Finnlando okazos 15.-18.6. en la bela urbo Rauma [raŭma], kiu situas ĉe la marbordo en sud-okcidenta Finnlando. La ideo de la kurso estos lerni en praktikaj situacioj: dum butikumado, dum konatiĝo kun vidindaĵoj, dum diskutoj en la klasĉambro kaj promenante. La fama manlaboro en Rauma estas farado de punto kaj ni kompreneble konatiĝos kun ĝi, eble eĉ lernos iomete.

Pliaj informoj en la retejo de Esperanto-Asocio de Finnlando.

Hispana Esperanto-Federacio invitas vin partopreni en la 76a Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos de la 23a ĝis la 25a de junio, en urbo Teruelo.

Dum 2017 la urbo festas la 800-jariĝon de la legendo de la Geamantoj de Teruel, plej fama historie kaj literature. Tial, la moto de la kongreso estas: “Teruelo, urbo de amantoj, amantoj de Esperanto”.

La detaloj pri la programo aperos baldaŭ en tiu ĉi paĝo. Kiel kutime ĉe Hispanaj Kongresoj, ĝi estos riĉa, el kultura, kleriga, distra kaj turisma vidpunkto. Ni povas jam anonci ke dum la kongreso ni ĝuos la reunuiĝon de la fama grupo Kajto, kiu koncertos kune post pluraj jaroj, okaze de sia jubileo.

La 53-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj okazos ekde la 1-a ĝis la 8-a de julio 2017 en Liepāja – la 3-a plej granda urbo de Latvio (~ 80 mil da loĝantoj). Liepāja situas en la sudokcidento de la lando ĉe Balta Maro 220 km de Rigo.

Programo de BET-53 estos tradicia: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, Sankta Meso en Esperanto, Interkona, Nacia kaj Internacia Vesperoj, duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kvizoj, filmoj, kantoj, dancoj k. a. aranĝoj.

Pliaj informoj en la retejo de Latvia Esperanto-Asocio.

La laŭvica, 102-a Universala Kongreso de Esperanto okazos 22 — 29 de julio 2017 en Seŭlo, ĉefurbo de Korea respubliko. La temo de la kongreso estos “Turismo kaj evoluo: Vojoj al daŭripovo”.

Pliaj informoj en la retejo de Universala Esperanto-Asocio.

La 84-a Itala Kongreso de Esperanto okazos 26.8.-02.09. en Herakleo. En la historio de Granda Grekujo estis pluraj Herakleoj, sed tian urbon vi ne trovos en nuntempaj italaj mapoj. Por havi imagon pri ĝia situo serĉu nuntempan urbon Policoro ĉe la plando de la “Italia boto”.

Pliaj informoj en la retejo de Itala Esperanto Federacio.

7a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA)
je 01a – 06a okt. 2017 (dimanĉe – vendrede) ĉe la meza Mozelo, en sudokcidenta Germanio. Diversaj migradoj en la regiono i.a. al Cochem, Beilstein kaj aliaj interesaj celoj ĉe la meza Mozelo.

Pliaj informoj ĉe https://www.esperanto.de/eo/ema2017.

Antaŭanonco

15.2.2017

Estraro informas, ke la laŭvica jarkunveno okazos mardon 14.3. je la 18-a horo en la oficejo. Alvoko estos sendita letere fine de februaro. Bv. noti jam la daton kaj tempon.

Kluba kunveno 21.2.

5.2.2017

Ni havos germanan gaston en nia kluba kunveno 21.2. La kunveno komenciĝos je la 18-a horo.

Zamenhof-festo 17.12.

7.12.2016

mistelojnNia decembra kunveno okazos sabaton 17.12. je la 14-a horo. Ni proponas al vi rizkaĉon kaj kafon.

Ni festos Zamenhof-tagon kaj la tagon de esperanta literaturo konatiĝante kun la nova libro de Mikaelo Bronŝtejn “Mi stelojn jungis al revado”. Kiel vi certe scias, Mikaelo ĵus vizitis nian klubon.

La kunveno okazos ĉe Ritva. Ni ne publikigas la adreson de Ritva ĉi tie, sed vi povas peti detalojn aŭ telefonante al la oficejo aŭ retpoŝte. Bonvolu anonci pri via alveno al nia retadreso esperanto (ĉe) bastu.net aŭ rekte al Ritva.

Vizito de Mikaelo Bronŝtein

16.11.2016

Mikaelo Bronŝtein (Rusio), esperanto-verkisto rakontos pri sia nova  romano “Mi stelojn jungis al revado”. La romano temas pri esperanto-movado en Sovetio. La 22-an de novembro en la oficejo je la 18-a horo.

Prelego pri historio de la esperanta literaturo

13.10.2016

La esperantistaro formas diasporan lingvan grupon, konforme al la Universala Deklaracio pri la Lingvaj Rajtoj (1996) kaj al la ĵusa Lingva Protokolo de Donostia (San Sebastián, eǔropa ĉefurbo de kulturo 2016). Nia specifa kulturo esprimiĝas precipe tra la skriba literaturo.

El kio fontas tiu literaturo? Kial ĝia unua lingvospaco estis multetna militkaptitejo? Kiel  ĝi evoluis, kaj statas nuntempe?

silfer

Giorgio Silfer invitas al diskuto pri la libro verkita kun Carlo Minnaja mardon la 15an de novembro 2016, je 17h00 ĉe Internacia Kultura Centro Caisa Mikonkatu 17 C, Helsinki
(tute proksime al ĉefa fervoja stacidomo).

Bonvolu anonci vin ĉe se_legacio (ĉe) esperantio.net kaj esperanto (ĉe) bastu.net.

Esperanto-radio – Ĉu ankoraŭ grava?

25.9.2016

De tempo al tempo ni volus prezenti al vi kelkajn aplikojn de esperanto. Kiel lerni kaj uzi la lingvon? Unu respondon donis Paŭlo Sergio Viana dum la 8a Esperanta Kongreso de la Ŝtato Sanpaŭlo, Araraquara: 18 – 19 oktobro 2014.