Iri rekte al la enhavo

Alvoko al jarkunveno

30.1.2014

Helsingin esperantoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuran toimistossa, osoite Siltasaarenkatu 15 C 65, tiistaina 25.2.2014 klo 18.00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Hallitus

Alvoko al jarkunveno

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-klubo de Helsinki okazos en la oficejo de la asocio, adresoSiltasaarenkatu 15 C 65, mardon 25.2.2014 je la 18-a horo. Ĉiuj membroj estas kore bonvenaj.

Estraro

Kelkaj membroj ankoraǔ ne pagis la pasintjaran kotizon. Kune kun la cirkulero 1/2014 vi ricevos aldonitan membroliston por vidi, ĉu vi jam pagis. Se vi ankoraŭ ne pagis, sed volas subteni nian klubon, vi povas pagi la kotizon ĝis la jarkunveno per la aldonita pagilo. La kotizo estas 22 € kaj de junuloj 11 €. Dankon!

Venontaj aranĝoj

 Vintraj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando 8.-9.3.2014 en Turku. Pliaj informoj en Esperantolehti kaj en la asocia retejo www.esperanto.fi

Kluba ”trikvespero” 8.4.2014 en la oficejo je 18.00. Ankaǔ netrikantoj bonvenaj. Ne estas preseraro, ne temas pri trinkvespero, kvankam ni povas regali vin per kafo aǔ teo, sed libera renkontiĝo, kien vi povas veni kun via manlaboro. Ankaǔ memfarita kukoj k.s. estas bonvenaj.

Printempa ekskurso. Ĉi-foje ni proponas al vi viziton al Tarvaspää-muzeo. Vi certe scias, ke Tarvaspää estis la ĉefurba ateliero de Akseli Gallen-Kalela. Li mem desegnis la naciromantikstilan atelieron-loĝejon, kiu nuntempe funkcias kiel muzeo. Oni povas atingi ĝin aŭte el Espoo. El Munkkiniemi estas bela du-kilometra promenado en marborda naturo. La dato estos komunikita poste.

Baltiaj Esperanto-Tagoj en Jelgava Latvio 28.6.-5.7.2014. Komuna veturado el Finnlando estas planata. Informoj troviĝas en la retejo de Latvia Esperanto-Asocio. Ĝis januaro jam aliĝis 93 partoprenantoj el diversaj landoj. i.a. el Finnlando.

La Somera esperantokurso 2014 okazos en Orivesi-instituto 14.–18.7.2014. Informoj en Esperantolehti kaj www.esperanto.fi.

No comments yet

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: